Din datakonsult för IBM i på IBM Power Systems
Information om företaget

  J-E TeleData AB
Ängsfjärdsvägen 13
742 91 Östhammar
Bohusgatan 27A, 4 tr
116 67 Stockholm
070 - 637 67 47
info@jeteledata.se
 

Verksamheten startade 1989 med databastjänster inom ramen för Vi- deotex. Sedan 1992 drivs verksam- heten i nuvarande form och idag med en inriktning på konsulttjänster på plattformen IBM i på IBM Power Systems (IBM System i5™, AS/400)  [*]

 
Affärsidén är att erbjuda kvalifice- rade och kompetenta konsultinsat- ser för och kring IBM i. Och de tjänster som levereras skall ge direkt kundnytta genom väl genomarbetade lösningar och robust implementering.
 
J-E TeleData AB ägs till 100% av personalen och företaget har sitt säte i Stockholm. Driftenhet finns i Östhammar och verksamheten bedrivs huvudsakligen med Stockholm som bas.

  Tillbaka

Copyright 2019 © J-E TeleData AB
Uppdaterad 2019-09-02
* IBM AS/400, IBM System i5 ä, IBM i och IBM Power Systems är registrerade varumärken för IBM Corporation