Din datakonsult för IBM i på IBM Power Systems
 

  J-E TeleData AB
Ängsfjärdsvägen 13
742 91 Östhammar
Bohusgatan 27A, 4 tr
116 67 Stockholm
070 - 637 67 47
info@jeteledata.se
 

J-E TeleData AB genomför utred- ningar, systemering och program- mering inom tillämpnings- områdena webbtjänster, order/lager/fakturering, redovisning samt driftteknik för IBM i på IBM Power Systems (IBM System i5™, AS/400) [*].

Genom många kundprojekt under de de senaste 25 åren har en bred erfarenhet byggts upp kring B2B-tilllämpningar,
 

såväl interaktiva som EDI-baserade. Under senare tid har även projekt med webbaserade lös- ningar på IBM i genomförts.

 
Kompetens finns på produkterna RPG/ILE, CL, Cobol, SQL, Java
och Net.Data.

Goda tekniska erfarenheter finns av IBM i (drift- och operativsystemteknik), PC-samverkan med IBM i samt datakommunikation och nätverk.

  Tillbaka

Copyright 2019 © J-E TeleData AB
Uppdaterad 2019-09-02
* IBM AS/400, IBM System i5 ä, IBM i och IBM Power Systems är registrerade varumärken för IBM Corporation