Din datakonsult för IBM System i5™
 

  J-E TeleData AB
Ängsfjärdsvägen 13
742 91 Östhammar
Bohusgatan 27A, 4 tr
116 67 Stockholm
08 - 641 39 80
info@jeteledata.se
 

J-E TeleData är det lilla företaget som specialiserat sig på att kunna ge kvalificerat stöd kring hantering av IBM System i5™ (tidigare IBM AS/400)  [*]

Kompetensprofilen är utredningar, systemering och programmering inom tillämpningsområdena webbtjänster, order/lager/fakturering, redovisning samt driftteknik för IBM System i5™.
 
Under de senaste 19 åren har många uppdrag gjorts kring B2B-tillämpningar såväl interaktiva som EDI-baserade. Under senare tid har även uppdrag kring Web-baserade lösningar på IBM System i5 genom-
förts.

Bred erfarenhet av
* IBM System i5-miljö (drift- och operativsystemteknik),
* PC-samverkan med IBM System i5 samt datakommunikation och nätverk.
 
Kompetens finns inom områdena RPG/ILE, CL, Cobol, SQL, Java och Net.Data.

Läs mer om J-E TeleData AB:

  tjänster,
  företaget.

 

Copyright 2011 © J-E TeleData AB
Uppdaterad 2011-12-29
* IBM AS/400 och IBM System i5 är registrerade varumärken för IBM Corporation